Zobrazenie výskumu a vývoja

Zobrazenie výskumu a vývoja

prehliadka továrne (1)

Výskum a vývoj

prehliadka továrne (2)

Laserové rezanie

prehliadka továrne (3)

Plechový výrobok

prehliadka továrne (4)

Kontrola kvality vzhľadu produktu

prehliadka továrne (5)

Kontrola kvality pri vývoze

prehliadka továrne (6)

Zariadenie na detekciu vysokej a nízkej teploty

prehliadka továrne (7)

Laserové rezanie

prehliadka továrne (10)

Výrobná linka

prehliadka továrne (11)

Výrobná linka